header-iconVormsel @ St.-Franciscusparochie

Vormsel

Uw kind wordt volgend jaar 12 en zit dan in het laatste jaar lager onderwijs. Hiermee sluit het een periode van zijn leven af en staat het voor er een nieuwe levensfase.

Het afsluiten van een levensfase met een feest is een traditie. Voor een 12-jarige is dit feest een belangrijk gebeuren en voor u, als ouders, een dag om voor hen onvergetelijk te maken. Christelijk gelovige ouders kiezen daarbij voor het Vormsel.

Indien u ervoor kiest om dit feest ter gelegenheid van het Vormsel te doen, houdt dit, zowel voor u als voor uw kind, bepaalde consequenties in.

Het Vormsel is een sacrament. Door de zalving met Chrisma ontvangen de vormelingen de kracht van Gods Geest om als gelovige christenen in het leven te staan. De catechese, in voorbereiding op het Vormsel, geeft de kinderen meer inzicht in de boodschap van Christus en in de christelijke waarden.

Het vraagt heel wat inspanning om de catechesemomenten aantrekkelijk en leeftijd betrokken te maken. Veel vormelingen hebben deugd aan deze voorbereiding. Helaas zijn er ieder jaar ook kinderen die weinig of geen interesse voor die bijeenkomsten kunnen opbrengen. Vandaar onze oproep: laat uw kinderen alleen deelnemen aan de vormselcatechese indien zij en ook u daar zelf achter kunnen staan. Ouders en kinderen die kiezen voor het Vormsel en voor een degelijke voorbereiding op dit gebeuren, kunnen een aanvraagformulier hiervoor indienen.

Voor geïnteresseerden houden we een infoavond waarbij de aandacht uitgaat naar de waarden van dit sacrament en aan het engagement dat gevraagd wordt van de kinderen en hun ouders.

De data van deze infoavonden worden u na het insturen van de aanvraag tot het Vormsel meegedeeld.