header-iconDoorheen het jaar @ St.-Franciscusparochie
Deze gemeenschap is lid van de pastorale zone KesseLinde. Ervaar meer hier!

Vieringen doorheen het jaar

Hieronder kan u de specialere vieringen vinden doorheen het werkjaar.

Iedere zondag is er een viering om 10 u in onze kerk (tenzij anders vermeld hieronder). We ontmoeten u graag tijdens deze vieringen:

10/9/2023 Familieviering: Startviering werkjaar - Voor de viering: ontbijt (inschrijving!)

1/10/2023 Franciscusfeest: Feestelijke viering van onze parochie. De viering wordt opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble. Aansluitend bieden we u graag een receptie aan in de parochiezaal. Tijdens deze viering gedenken we onze overleden pastoor: Marcel Doms

8/10/2023 Dag van de chronisch zieken: Viering in samenwerking met Samana.

1/11/2023 Allerheiligen: Gedachtenisviering overledenen afgelopen jaar. Viering opgeluisterd door Franciscuskoor en ensemble.

19/11/2023: Familieviering met speciale aandacht voor onze vormelingen: Naamopgave vormsel

3/12/2023: 1de zondag van de Advent

10/12/2023: 2de zondag van de Advent

17/12/2023: 3de zondag van de Advent

24/12/2023: 4de zondag van de Advent

24/12/2023 Kerstavond: Kerstwake om 16 u: Familieviering voor groot en klein

25/12/2023 Kerstdag: Feestelijke viering om 10 u opgeluisterd door het koor Blij Rondeel

26/12/2023: 2de Kerstdag: Feestelijke viering met orgel en samenzang

7/1/2024: Driekoningenviering met aansluitend een toast op het nieuwe jaar.

4/2/2024: Familieviering met speciale aandacht voor de eerste communicanten (Naamopgave)

14/2/2024: Aswoensdagviering gaat door in de pastorale Zone KesseLinde (plaats volgt later)

18/2/2024: 1ste zondag van de vasten in het teken van Broederlijk delen

25/2/2024: Familieviering met kruisoplegging voor onze vormelingen. Viering staat ook in het teken van Broederlijk Delen

3/3/2024: 3de zondag van de vasten in het teken van Broederlijk delen

10/3/2024: 4de zondag van de vasten in het teken van Broederlijk delen

17/3/2024: 5de zondag van de vasten in het teken van Broederlijk delen

24/3/2024 Palmzondag: Feestelijke viering met wijding van de palmtakken. Viering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

28/3/2024 Witte Donderdag:

15 u Witte Donderdagviering voor de leden van Samana

20 u Witte donderdagviering gaat door in de pastorale Zone KesseLinde

29/3/2024 Goede Vrijdag

15 u Kruisweg

20 u Goede vrijdagviering

30/3/2024 Paaswake om 20 u: Familieviering met eerste communicanten en vormelingen; viering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble.

31/3/2024 Paasdag: Feestelijke viering om 10 u opgeluisterd door het koor Blij Rondeel

1/4/2024 Paasmaandagviering: Viering om 10 u opgeluisterd met orgel en samenzang

21/4/2024 Familieviering: Brodenviering met speciale aandacht voor onze eerste communiecanten

5/5/2024 Vormselviering in de Sint-Antoniusparochie

9/5/2024 OHHemelvaart: Eerste communieviering om 10 u opgeluisterd door het muziekensemble van onze parochie.

19/5/2024 Pinksteren: Feestelijke viering opgeluisterd door het Franciscuskoor en ensemble

20/5/2024 Pinkstermaandag: Rustige viering met orgel en samenzang om 10 u

23/6/2024: Slotviering werkjaar met aansluitend receptie. Viering opgeluisterd door muziekensemble van de parochie.

15/8/2024 OLV Hemelvaart: Feestelijke viering om 10 u opgeluisterd door het Franciscuskoor