header-iconOrganisatie Parochie @ St.-Franciscusparochie
Deze gemeenschap is lid van de pastorale zone KesseLinde. Ervaar meer hier!

PAROCHIETEAM

Lieven Dries (Pastoraal werker), Thierry Van Craenem (voorzitter), Veronika Dallmeier, Gaston Eysermans, Marion Van Wouwe

VPW & PAROCHIEBERAAD

Het parochieberaad is een overkoepelend orgaan waarin alle diensten, verenigingen en werkgroepen van de ruime parochiegemeenschap vertegenwoordigd zijn.
Contacteer ons via het formulier hieronder! Jacques Mommens

KERKRAAD

De kerkraad is belast met het beheer van de goederen en het behoud van het patrimonium. Voor het onderhoud van het kerkgebouw en het verzekeren van de eredienst en de waardigheid ervan is de kerkraad exclusief bevoegd. contact: Tony Janssens (voorzitter)