header-iconUitvaart @ St.-Franciscusparochie

Uitvaart

Iemand is u onlangs ontvallen en u kiest voor een Christelijke uitvaart.

In onze parochiegemeenschap proberen wij de uitvaarten zo goed mogelijk te verzorgen in onderling overleg met de familie.

Hopelijk kan u zo in alle rust afscheid nemen van uw dierbare.

Aarzel niet om met ons contact op te nemen indien u vragen heeft. U kan terecht op het secretariaat (tel. +32 16 250459) of bij Lieven Dries , pastoraal werker van de gemeenschap (tel. +32 479 53 96 58, lieven.dries@telenet.be).

Onder de links kan u al een beetje het basisprincipe vinden van onze werking.

Bij een overlijden contacteert de familie zelf een uitvaartondernemer.

Deze vraagt onder meer of een kerkelijke uitvaart gewenst is. Zo ja, contacteert de uitvaartondernemer de parochie om de dag te bespreken. De uitvaarten vinden plaats van maandag tot en met zaterdag om 10 u, 11.30 u of 14 u.

De uitvaart zal, op aanraden van het bisdom, een gebedsdienst zijn. Indien de familie zelf een voorganger heeft mag deze gerust voorgaan in de gebedsdienst (met of zonder communie).

Na de aanmelding van de uitvaart, neemt de voorganger contact op met de familie om een afspraak te maken om de uitvaart voor te bereiden. De familie en de voorganger bepalen samen hoe de viering uiteindelijk wordt. Er is heel veel mogelijk om de uitvaart te laten uitgroeien tot een mooie viering. De familie kan zelf een aantal teksten schrijven (terugblik op het leven, enkele ervaringen, een afscheidsgroet,…) die eventueel door iemand van de familie zelf gelezen worden. Ook de standaardteksten voor de viering (lezingen, voorbeden, …) worden in samenspraak met de voorganger gekozen.

Wat de muziek betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. De muziek moet passen binnen het kader van de uitvaartliturgie. U kan kiezen voor:

  • Orgelmuziek of pianomuziek (u kiest zelf een organist/pianist of u doet een beroep op de parochie voor deze keuze) al dan niet in combinatie met een koor (hiervoor dient u zelf te zorgen).
  • CD-muziek: de parochie biedt na overleg CD-muziek aan in het genre (religieus of klassiek of meditatief). De familie kan ook zelf zorgen voor de CD-muziek. Keuze dient gemaakt te worden uit religieuze of klassieke of meditatieve muziek met eventueel een aanvulling van max 2 stukken ‘populaire’ muziek maar die passen in de liturgie (dit dient steeds te worden voorgelegd aan de voorganger).
  • Instrumentale/vocale life-muziek: De familie zorgt dan zelf voor een ensemble, zanger(es), …  of maakt gebruik van het voorstel van de parochie.

De momenten waarop zeker muziek moet worden voorzien (bijkomende momenten zijn mogelijk): 20 minuten voor de viering - tijdens de intrede (wanneer de overledene naar voor wordt gebracht) - bij de bijbellezing - tijdens het persoonlijke afscheid (de ‘offergang’) - tijdens de communie (indien van toepassing) - uittrede (wanneer de overledene naar buiten wordt gedragen).

De bijdrage voor een uitvaartviering is in het bisdom Mechelen-Brussel vastgelegd op € 300 EUR. Deze kosten worden verrekend via de begrafenisondernemer.

In onze gemeenschap is het de gewoonte dat er enkele weken na de uitvaart een herdenkingsviering zal plaatsvinden. Deze valt normaal gezien op de eerste zondag van de volgende maand na de uitvaart (of als gewenst een andere datum na afspraak met de familie).

Op 1 november (om 10 u) nodigen wij u opnieuw uit voor de herdenkingsviering van alle overledenen van het voorbije jaar. Bij die gelegenheid zal de familie ook een kruisje meekrijgen als aandenken.

Onze gemeenschap wenst u alvast veel sterkte in deze moeilijke dagen.