header-iconHuwelijk @ St.-Franciscusparochie

Proficiat, u hebt ervoor gekozen elkaar het ja-woord te geven en dat moet gevierd worden!

Kerkelijk huwelijk

Onze parochiegemeenschap gaat bij deze gelegenheid graag met u op weg. Verloofden melden zich liefst zes maanden voor hun huwelijk op het secretariaat.  

In 1 à 2 beenkomsten volgt er een persoonlijk gesprek over de zin van een christelijk huwelijk en over de vormgeving van de huwelijksviering (eventueel aan de hand van een samen te stellen huwelijksboekje).

Tijdens de viering kan er beroep gedaan worden op muzikanten van onze gemeenschap: een organist/pianist. Wensen jullie andere muzikanten (zang of instrument) dan dienen jullie daar zelf voor te  zorgen. Dit alles is niet standaard voorzien in de prijs maar kan geregeld worden indien jullie dit wensen.

De bijdrage voor een huwelijksviering is in het bisdom Mechelen-Brussel bepaald op € 275. De afrekening van dit bedrag wordt geregeld voor de huwelijksviering via het parochiesecretariaat of kan overgeschreven worden op het rekeningnummer BE27 7343 4406 5473 van de VPW Leuven, afdeling Sint-Franciscus.   

Hebt u in uw familie een eigen priester? Geen probleem, neem dan contact op met de parochie voor de praktische afspraken te maken.

Veel succes bij de voorbereidingen van deze prachtige dag!

Belofteviering

Is er ook iets mogelijk voor mensen die eigenlijk niet voor de kerk kunnen trouwen?

Natuurlijk, wij willen samen vieren met en rond twee mensen die elkaar gevonden hebben en met elkaar door het leven willen gaan.

Daarvoor bieden wij een alternatieve viering aan (gebedsviering of eucharistie) die geen huwelijk is. In onze parochie heet deze viering een ‘belofteviering’.  In deze viering beloven jullie elkaar genegenheid en trouw.

De nodige voorbereidingen zijn zoals een gewoon huwelijk en staan hierboven beschreven.

Veel succes bij de voorbereidingen van deze prachtige dag!